राजस्व संकलन २६ प्रतिशतले वृद्धि

११ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ असार महिनासम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य रु. २ खर्व ३३ अर्व ६० करोड १५ लाख १७ हजार रहेकोमा रु. २ खर्व ५८ अर्व १७ करोड ४९ लाख ८५ हजार संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा १११ प्रतिशतको प्रगति भएको छ यो वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढी हो । शिर्षकगत रूपमा हेर्दा आयकर तर्फ रु. १ खर्व ४८ अर्व २३ करोड ६० लाख ८६ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ६१ अर्व १२ करोड ३ लाख ८५ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ रु. ४७ अर्व २१ करोड ५४ लाख २३ हजार संकलन भएको छ । थप पढ्नुहोस्