न्याय सेवा, कानुन र सरकारी वकिलतर्फका ६५० भन्दा बढी अधिकृतको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर