सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन कडा गर्दै महानगर, सोमबार १३ जना शिक्षकसँग स्पष्टिकरण माग