शिवशिखर सहकारी ठगी प्रकरणः चार जिल्लामा कागजात संकलन गर्दै प्रहरी