प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्रीमा