रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे अवलोकन