नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक औसत प्रतिफल सन्तोषजनक