तराई क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा तापक्रम ३ डिग्री बढी मापन