सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, सम्पत्ति बेचेर रकम फिर्ता गर्न सुझाव