धरानका उपमेयर बेघाको घर तोडफोड : युवा समूहबीचको ग्याङफाइटको परिणाम !