मुख्यसचिव अर्याल र सुरक्षा सल्लाहकार बैरागी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नजाने, हटाइयो नाम