शिक्षा विधेयकविरुद्ध शिक्षकहरू आन्दोलित, देशभर विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी