बेलायती प्रधानमन्त्रीले किन लगाए अमेरिकन कुकुर माथि प्रतिबन्ध