नाङ्गो गाँउमा नेतामात्र होइन,नेतालाई चुन्ने मतदाता पनि गलत