न्यायाधीश सिफारिसको मापदण्डमा सहमित नजुटेपछि विना निष्कर्ष सकियो न्याय परिषदको बैठक