सडेको वस्तु प्रयाेग गरी समोसा बनाउने पसललाई महानगरले तिरायो जरिवाना