नेप्सेले सम्हालिने प्रयास गर्दा २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट