शिक्षकहरुले काठमाडौंमा जम्मा हुने बाटो किन लिनुभयो, थाहा छैन : शिक्षामन्त्री राई