संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा ६७० जनाको सजाय मिनाहा