थामथुम शिक्षा क्षेत्र : सरकार र शिक्षकबीच सहमति त भयो, विद्यार्थीको कति हित हुने होला ?