जाजरकोट भूकम्प पिडितको लागि एनआरएनएले १० लाख सहयोग गर्ने