देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका बचतकर्तालाई जाहेरी दिन आग्रह