मधेस विश्वविद्यालयमा कानुन र जनप्रशासन विषयमा पठनपाठन सुरु