गोरेटोको निमन्त्रणमा क्यानाडाको विश्वविद्यालयको टीम नेपालमा, गर्यो अन्तरक्रिया