बाणिज्य बैंकहरुको मंसिर महिनाको ब्याजदर सार्वजनिक, धेरैले घटाए, केहीको स्थिर