कुनै पनि तहमा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भेटिएमा तत्काल जानकारी गराउनूः दूरसञ्चार प्राधिकरण