पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाउने गरी माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा