गुडविल फाइनान्सको आज साधारणसभा, शेयरधनीहरुको हात खाली