गण्डकी प्रादेशिक सडक विधेयकको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा दर्ता