मुगु अस्पतालमा एक्स–रे मेसिन नहुँदा बिरामी समस्यामा