कम्युनिष्ट सिद्धान्त : नेपालको कम्युनिष्ट अभियानमा जबजको भूमिका कति ?