भोजपुरमा १२ हजार बालबालिकालाई दादुरा रुवेला खोप लगाइँदै