आजदेखि इ-भिसा, स्वचालित प्रणाली र अनलाइन भुक्तानी सुरु