विशेषज्ञ चिकित्सक काठमाडौं र भरतपुरबाहेक अन्यत्र जान मान्दैनन्