एआईको दबाबमा एप्पल, १२ महिनामा खरिद गर्‍यो ३० भन्दा बढी स्टार्टअप कम्पनी