अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीशको मुगुमा सरुवा