विश्वका मानिसको मन लोभ्याउने सौन्दर्यले भरिपूर्ण मनाङ