चिकित्साशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग