भीसी छनोट विवादबारे बुझ्न समितिले बोलायो प्रधानमन्त्री