शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक (नामावलीसहित)