सरुवामा बेथिति, महतको सेटिङ फालेर पुनले अर्थमा फेरे कर्मचारी