लम्साल, शर्मा र पौड्यालमध्ये को होला सचिवमा बढुवा ?