पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय तीन वर्षदेखि सुनसान