ऋतिकको फाइटरले भन्दा बढी करिना, तब्बुको ‘क्रु’ ले कमायो