विपद्मा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई ५० हजार राहत