डढेलो नियन्त्रणमा सघाउनेलाई १० हजारका दरले पुरस्कृत गर्ने