प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशम र रञ्जितालाई भने, ‘श्रीमान-श्रीमती बाँझेको राम्रो देखिएन’