लेटाङमा नेपाल किसान महासंघको पदस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न