गर्मीयाम सुरु भएसँगै डेङ्गुको जोखिम बढ्दै, सचेतना अपनाउन आग्रह