दुबै समूहको अडानले कांग्रेसले सकेन उम्मेदवार छान्न